Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny

Programy
Akredytacja
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki                                           Stypendia                                              Plan zajęć


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 roku nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia w specjalności  „rachunkowość i finanse” – od roku akademickiego 2004/2005 jednocześnie przyporządkowując specjalność do kierunku „finanse i bankowość”.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lipca 2004 roku nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych w specjalności zawodowej „edukacja sztuki w zakresie plastyki” – od roku akademickiego 2004/2005 jednocześnie przyporządkowując specjalność do kierunku „edukacja  artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,kulturoznawstwo''.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 maja 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,ekonomia''.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,pedagogika''.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2006 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,metalurgia''.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2007 r. nadano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ,,automatyka i robotyka''.

 Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie