Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka
Instytut Humanistyczny
Instytut Ekonomiczny
Instytut Politechniczny
Studium Języków Obcych
Studium Kultury Fizycznej
Studium Informatyczne
Studium Kształcenia Podyplomowego
TELC
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki
Stypendia                                              Plan zajęć


Instytut Humanistyczny
Prezentując działalność Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nie sposób nie wspomnieć o historii szkolnictwa wyższego w Głogowie.
Rozwój tej ważnej dla naszego miasta dziedziny życia społecznego dzieli się na kilka etapów; pierwszy - pojawienie się punktów zamiejscowych uczelni wyższych, w których mieszkańcy Głogowa mogli podejmować studia w trybie zaocznym, drugi - obudzenie się aspiracji do posiadania własnej uczelni wyższej i podjęcia starań przez społeczność lokalną o jej założenie, czy wreszcie trzeci - zapoczątkowany symboliczną chwilą inauguracji roku akademickiego i immatry-kulacji pierwszych studentów PWSZ w Głogowie, w październiku 2004 roku.
Szczególną rolę w tej krótkiej historii szkolnictwa wyższego w Głogowie odegrał kierunek wychowanie plastyczne, przekształcony później w edukację artystyczną, który nasunął pierwszą myśl o powołaniu wyższej uczelni, umożliwiającej młodym mieszkańcom miasta i regionu odbywanie bezpłatnych studiów dziennych w miejscu zamieszkania. Za sprawą ówczesnych studiów zaocznych rozpoczął pracę w Głogowie prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski - dzisiejszy Rektor PWSZ, pod którego kierownictwem rozpoczęły się starania o autonomiczną wyższą uczelnię zawodową.
Instytut Humanistyczny posiada nowocześnie wyposażone pracownie i sale dydaktyczne, będące do dyspozycji studentów.

W Instytucie Humanistycznym realizowane są obecnie studia na trzech kierunkach:

                        - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 

                        - kulturoznawstwo 

                        - pedagogika 


Uczelnia znajduje się w pobliżu dużych kompleksów parkowych i sąsiaduje ze Starym Miastem; to miejsce jest zarazem świadectwem wielokulturowej historii Głogowa i symbolem kontynuacji dawnych tradycji miasta, stwarza twórczą i niepowtarzalną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi świadomości i kreatywności studentów.Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie