Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka

Instytut Humanistyczny
Instytut Ekonomiczny
Instytut Politechniczny
Studium Języków Obcych
Studium Kultury Fizycznej
Studium Informatyczne
 
Studium Kształcenia Podyplomowego
TELC
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki
Stypendia                                              Plan zajęć

Studia inżynierskie na kierunku: Metalurgia

Specjalności:

1.  przeróbka plastyczna metali nieżelaznych

2.  inżynieria procesów ekstrakcyjnych

Przygotowują specjalistów z zakresu przeróbki plastycznej, metalurgii i inżynierii materiałowej. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, nauka o materiałach i technologiach materiałowych; przedmioty ogólnotechniczne: grafika inżynierska, mechanika, elektrotechnika i elektronika; przedmioty związane z humanistyką, ekonomią, zarządzaniem oraz języki obce. Praktyka zawodowa pozwala zapoznać się bieżącymi problemami produkcji wdrażania nowoczesnych technologii. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera i są przygotowani do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych wytwarzających nowoczesne produkty, a także w zakładach ceramicznych, materiałów budowlanych, metalurgicznych oraz produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W programie nauczania uwzględnione są w szerokim zakresie zagadnienia komputerowego wspomagania procesów przemysłowych, a w szczególności technologii procesów wytwarzania i przetwarzania materiałów, racjonalnego wykorzystywania energii oraz ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

Absolwenci w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne będą przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej i gospodarczej związanej z proje-  ktowaniem technologii, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem materiałów metalicznych oraz uszlachetnieniem i dostosowaniem gotowych, a także w zakresie urządzeń i pomiarów
w przeróbce plastycznej.

Osoby, które dodatkowo zdobędą przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę            w szkolnictwie.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich
np. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Automatyka i robotyka

     Specjalność:

  • robotyka i mechatronika.

 Są to studia inżynierskie, trwające 3, 5 roku.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych, mechatronicznych, zarządzania oraz marketingu związanych z automatyzacją i robotyzacją, m.in. dotyczących rozpoznawania oraz analizowania stanów procesu produkcyjnego i jego otoczenia pod kątem automatyki, projektowania mechatronicznego manipulatorów, robotów i innych układów, w których zintegrowane są elementy elektroniczne, elektryczne i mechaniczne. Absolwent uczy się wdrażania nowoczesnej techniki, stosowania robotów, systemów komputerowych, urządzeń sensorycznych oraz różnych technik budowy układów napędowych       i sterowania oraz wykorzystania informatyki w różnych dziedzinach techniki. W czasie trwania studiów studenci poznają podstawy teoretyczne i praktyczne w takich dziedzinach jak: napędy elektryczne i hydrauliczne maszyn, sterowanie i programowanie manipulatorów, projektowanie układów mechatronicznych i innych. Absolwent uczy się także umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu informatyki, automatyki, komputerowego wspomagania projektowania i zarządzania jakością wytwarzanych wyrobów, programowania zarówno komputerów uniwersalnych jak i sterowników cyfrowych. Dysponuje wiedzą z zakresu algorytmów sterowania regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych
i decyzyjnych.

Wykładowcy prowadzący zajęcia na tym kierunku to najlepsi specjaliści m.in. z Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i innych polskich uczelni.

Gdzie znaleźć pracę?

Zdobyte umiejętności stwarzają absolwentowi możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostek administracyjnych i przemysłowych. Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego, w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym oraz szkolnictwie.

Cena za pierwszy semestr studiów niestacjonarnych – 1200 zł.

 

 Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie