Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka
Instytut Humanistyczny
Instytut Ekonomiczny
Instytut Politechniczny
Studium Języków Obcych
Studium Kultury Fizycznej
Studium Informatyczne
Studium Kształcenia Podyplomowego
TELC
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki
Stypendia                                              Plan zajęć


Studium Informatyczne jako jednostka organizacyjna międzyinstytutowa organizuje zajęcia z przedmiotów „Podstawy informatyki” oraz „Technologia informacyjna” dla studentów wszystkich kierunków PWSZ. Wychodzimy z założenia, iż w dzisiejszej dobie każdy absolwent studiów na poziomie licencjackim, a tym bardziej inżynierskim, powinien umieć wykorzystywać nowoczesne narzędzie, jakim jest komputer i dlatego na I roku studiów obowiązkowe jest zrealizowanie kursu zawierającego podstawy wykorzystywania technik komputerowych adekwatnych do wybranego kierunku kształcenia.

Studium Informatyczne posiada cztery pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt z wyspecjalizowanym oprogramowaniem dla studentów poszczególnych Instytutów. Komputery i terminale podłączone są  do sieci lokalnej oraz mają dostęp do Internetu. W salach znajdują się także projektory multimedialne umożliwiające przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technik prezentacyjnych.

Pracownie komputerowe są także udostępniane wykładowcom, którzy swoje zajęcia dydaktyczne wspomagają techniką komputerową (np. Grafika komputerowa, Projektowanie, Multimedia, Grafika inżynierska czy Systemy informatyczne w rachunkowości). Ponadto Studium Informatyczne współpracuje ze Studium Kształcenia Podyplomowego organizując zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, np. Informatyka dla Nauczycieli oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Poza zajęciami studenci mogą korzystać z terminali w bibliotece uczelnianej PWSZ.

W przyszłości Studium Informatyczne planuje organizować kursy komputerowe oraz warsztaty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.

 Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie