Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka
Instytut Humanistyczny
Instytut Ekonomiczny
Instytut Politechniczny
Studium Języków Obcych
Studium Kultury Fizycznej
Studium Informatyczne
Studium Kształcenia Podyplomowego
TELC
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki
Stypendia                                              Plan zajęć


Studium Kształcenia Podyplomowego jest jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Podstawowym celem Studium jest przygotowanie oferty edukacyjnej służącej odnawianiu, podwyższaniu i doskonaleniu swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. W ramach Studium planuje się organizować studia podyplomowe będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Obecnie w ramach Studium prowadzone są cztery studia podyplomowe. W najbliższym czasie planuje się uruchomić kolejne trzy. W planach długookresowych zakłada się, że Studium będzie centrum kształcenia ustawicznego w naszym regionie, oferujące różnorodne formy doskonalenia swoich umiejętności. Kierownikiem studium jest dr Jarosław Hermaszewski, pracownik dydaktyczny uczelni.

 Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie