Strona główna
Aktualności
Kontakt
PWSZ w Głogowie

Uczelnia

Senat
Władze
Wykładowcy
Dydaktyka
Administracja
Biblioteka
Galeria
Dzieje budynków
Współpraca z uczelniami
Prawo
Linki
Studia

Rodzaje studiów
Proces dydaktyczny
Samorząd studencki
Rekrutacja
Organizacja roku akademickiego
Linki
Stypendia                                            Plan zajęć


Współpraca z uczelniami
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  zawarła porozumienia o współpracy z następującymi uczelniami wyższymi:
1. Uniwersytetem Ekonomiczny we Wrocławiu
2. Uniwersytetem Zielonogórskim
3. Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie
4. Dolnośląską Szkołą Wyższą  we Wrocławiu
5. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
6. Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
7. Uniwersytetem Wrocławskim - Zobacz treść umowy

Zgodnie z treścią porozumień, uczelnie umożliwią studentom głogowskiej PWSZ kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej do poziomu magisterskiego. Ponadto Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu udostępni swoje zbiory biblioteczne z gromadzone
w punkcie bibliotecznym AE w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 11a, dzięki czemu osoby studiujące w PWSZ mogą swobodnie korzystać z księgozbioru Akademii na takich samych prawach, jak jej studenci.Copyrights 2005 PWSZ w Głogowie