LLP ERASMUS: Warsztaty Automatyka dla Przemysłu

LLP ERASMUS: Warsztaty Automatyka dla Przemysłu

                              W dniach 15-19 maja 2013, pracownicy naszej uczelni uczestniczyli w drugiej edycji Europejskich Warsztatów, pt. Automatyka dla Przemysłu (ang. Control Engineering for Industry, CEIND 2013). Pierwsza edycja zorganizowana była w Głogowie w kwietniu 2012 roku przez zespół programu Erasmus. Natomiast, druga została przygotowana przez partnerską uczelnię  Uniwersytet Lotaryński w Nancy. Uniwersytet Lotaryński jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni francuskich, której liczba studentów przekracza 50000.

                           Przedmiotem warsztatów była prezentacja ostatnich osiągnięć w zakresie automatyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przemysłowych. Program warsztatów obejmował również prezentacje dotyczące współpracy w ramach programu Erasmus,  oraz miast i uczelni partnerskich z Głogowa, Nancy (Francja) i Weingarten (Niemcy). Oprócz licznie przybyłych naukowców, w warsztatach brali udział studenci i inżynierowie przemysłu. Podobnie jak w poprzedniej edycji, stanowiły one doskonałą płaszczyznę łączącą szeroko rozumianą naukę z przemysłem. Program warsztatów obejmował również prezentację platform technologicznych wykorzystywanych przez Wydział Automatyki Uniwersytetu Lotaryńskiego  w realizacji projektów w ramach 7go Programu Ramowego Unii Europejskiej. Warsztaty po raz kolejny potwierdziły, że program Erasmus jest efektywnym narzędziem umożliwiającym zwiększenie mobilności kadry naukowo-dydaktycznej i jednocześnie podnoszącym umiejętności wykładowców w zakresie pracy w międzynarodowych grupach. Powyższe rezultaty przyczyniają  się niewątpliwie do zwiększenia jakości nauczania na naszej uczelni poprzez implementację nowoczesnych metod i technik dydaktycznych.

                          Komitet programowy warsztatów w składzie: prof. Marcin Witczak (przewodniczący), prof. Christophe Aubrun oraz prof. Ralf Stetter, postanowił że kolejna edycja warsztatów będzie miała miejsce w Weinagrten w roku 2014. Komitet omawiał również sprawy związane z potencjalną realizacją umów dotyczących, tzw. „podwójnych  dyplomów” na kierunku automatyka i robotyka.  Zaplanowano, że zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe’s higher educations systems, COM(2011) 567), działania implementujące powyższą strategię powinny być maksymalnie wspierane przez uczelnie partnerskie. Prof. Witczak przedstawił również ogólne ramy programowe dla kierunku informatyka, który planuje się uruchomić na naszej uczelni. Celem obrad było ujednolicenie powstającego programu, z tzw. „dobrymi praktykami” europejskimi, umożliwiając w ten sposób maksymalizację mobilności zarówno pomiędzy uczelniami partnerskimi, jak i zakładami pracy.

Już teraz serdecznie zapraszamy do Weingarten na trzecią edycję warsztatów.