„Gorzka chwała. Powstanie styczniowe 1863 roku”

W Galerii Wejście w głogowskiej PWSZ można oglądać wystawę przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Na piętnastu planszach prezentowane są dokumenty, fotografie i informacje dotyczące wybuchu, przebiegu oraz skutków społecznych i politycznych Powstania styczniowego, które było ostatnią próbą odbudowania niepodległej I Rzeczypospolitej. Prezentacja składa się z ośmiu części: 

I. Odwilż – Rosja i Polska po wojnie krymskiej. 
II. Wrzenie – narastanie nastrojów buntu w Królestwie Polskim, manifestacje patriotyczne. 
III. Aleksander Wielopolski – reformy i branka IV. Biali i czerwoni a polskie obozy polityczne i ich reprezentanci. 
V. Walka – bitwy, dowódcy, polegli. Broń i sztandary powstańcze. 
VI. Przyjaciele i wrogowie – państwa europejskie i ich przywódcy wobec powstania. 
VII. Kobiety i powstanie – wizerunki kobiet, biżuteria patriotyczna. 
VII. Romuald Traugutt – sylwetka Dyktatora Powstania. 
VIII. Klęska – bilans powstania.

Wystawa prezentowana będzie do 14 lutego. Organizatorami są Prawo i Sprawiedliwość w Głogowie oraz Klub Gazety Polskiej w Głogowie. Patronat nad wystawą objęła Pani Senator RP Dorota Czudowska. 11 lutego 2014r. o godzinie 11.00
w auli  PWSZ  prelekcję na temat powstania wygłosi historyk mgr Leszek Łuka.