Wybory 2020

Głogów, 08.07.2020r.

Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 13

1.      Stwierdzenie ważności wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie:

spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora przeprowadzonych 03.07.2020r.

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 03.07.2020r.

Wybrani zostali:

– z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora:

 • Banaczyk Elżbieta,
 • Biernat Szymon,
 • Czapla Krzysztof Marian
 • Garwacka-Czachor Elżbieta,
 • Hałasa Jolanta Małgorzata,
 • Kuropka Ireneusz,
 • Ostrowska Alicja Anna.

– z grona pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Urbanowicz Maria Teresa
 • Zięba Urszula

– z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Stachowiak Marta Maria
 • Zarubajko Magdalena

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Głogów, 02.07.2020r.

Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 12

1. Stwierdzenie ważności wyborów Rektora PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 29.06.2020r.

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów Rektora PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 29.06.2020r.

Wybrana została: dr Katarzyna Barbara Rusak

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Głogów, 29.06.2020r.

Komisja Wyborcza

PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 11

– dotyczy: lista zgłoszonych kandydatów do Senatu PWSZ w Głogowie

Komisja Wyborcza informuje o zgłoszonych kandydatach do Senatu PWSZ w Głogowie.

1. Z grona nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

 • Banaczyk Elżbieta,
 • Biernat Szymon,
 • Cech Izabella,
 • Czapla Krzysztof,
 • Garwacka-Czachor Elżbieta,
 • Hałasa Jolanta Małgorzata,
 • Kuropka Ireneusz,
 • Ostrowska Alicja.

2. Z grona pozostałych nauczycieli akademickich

 • Urbanowicz Maria,
 • Zięba Urszula.

3. Z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Stachowiak Marta
 •  Zarubajko Magdalena

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 22.06.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 10

– dotyczy: wzory kart do głosowania: na stanowisko Rektora; oraz do Senatu PWSZ w Głogowie

Wzory kart do głosowania: na stanowisko Rektora; oraz do Senatu PWSZ w Głogowie zostają zamieszczone jako załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:

– Karty do głosowania Senat
– Karta do głosowania Rektor


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 22.06.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 9

– lista zgłoszonych kandydatów na stanowisko Rektora.

 

Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszony został jeden kandydat na stanowisko Rektora:

dr Katarzyna Rusak

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 18.06.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 8

– wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów na Rektora

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę do 19.06.2020r. do godz.10:30 w Rektoracie – pokój 115  (budynek A).

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

 


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 29.05.2020r.
PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 7

– dotyczy wznowienie terminarza wyborów

 • Zgłaszanie do Rady Uczelni kandydatów na Rektora

Zgodnie z §45 Statutu PWSZ w Głogowie prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora mają:

 • Rada Uczelni,
 • osoby ze wspólnoty Uczelni, którym przysługuje bierne prawo wyborcze

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 15.06.2020r godz.8:00 do 18.06.2020r. do godz.12:00 w Rektoracie – pokój 115  (budynek A). Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do protokołu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wskazanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej (w zaklejonej kopercie) kandydatów na Rektora (przez Radę Uczelni): do 23.06.2020r. godz.10:00 pokój 116 (budynek A),do sekretarza KW-Iwony Uchańskiej.
 • Wybory Rektora: 29.06.2020r., godz. 11:00, aula 209A, budynek PWSZ w Głogowie
 • Zgłaszanie kandydatów do Senatu

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 19.06.2020r godz.8:00 do 26.06.2020r. do godz.12:00 w pokoju 116  (budynek A) do sekretarza KW Iwony Uchańskiej. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie. Wzór stanowi załącznik. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wybory do Senatu

03.07.2020r.,godz.11:00, aula 209A – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

03.07.2020r., godz.12:00, aula  209A – pozostali nauczyciele akademiccy

03.07.2020r.,godz.13:00, aula 209A – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Komisja Wyborcza przygotowała listy wyborcze pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu PWSZ w Głogowie. Zostają udostępnione do wglądu wyborców u sekretarz Komisji Wyborczej: Iwony Uchańskiej w dni robocze w godzinach:8:00-14:00

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                                              dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:

– Treść komunikatu KW7
– Zał.do komunikatu nr 7 – oświadczenie rektor
– Zał.do komunikatu nr 7 -oświadczenie – kandydata na członka senatu
– Zał.do komunikatu nr 7 -Zgłoszenie kandydatów admin-senat
– Zał.do komunikatu nr 7 -Zgłoszenie kandydatów dr-senat
– Zał.do komunikatu nr 7 -Zgłoszenie kandydatów mgr-senat
– Zał.do komunikatu nr 7 -Zgłoszenie kandydatów rektor


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 23.03.2020r.
PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 6

1.      Zawieszenie terminarza wyborów

Ad. 1

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Komisja Wyborcza zawiesza terminarz wyborów.

Nowe terminy:

 • zgłaszania kandydatów na Rektora,
 • wyborów Rektora,
 • wyborów do Senatu PWSZ w Głogowie,

zostaną ustalone w terminie późniejszym i podane do wiadomości w formie komunikatu.

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 18.03.2020r.
PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 5

 1. Stwierdzenie ważności wyborów elektorów:

spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora przeprowadzonych 13.03.2020r.

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 13.03.2020r.

Wybrani zostali:

Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Adamowicz Magdalena
 • Młot Dorota

Spośród pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Kukła Lucyna Stanisława
 • Podolski Ireneusz Henryk
 • Stawińska Grażyna

Spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora:

 • Fudali-Pyszka Maria
 • Janas Ryszard Stefan
 • Kasprzak-Dobrowolska Agnieszka Monika
 • Luzar Marcel Gracjan
 • Rawski Jakub
 • Soroka-Fedorczuk Anetta
 • Żuraw Paweł Michał

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 11.03.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 4

– dotyczy: wzory karty do głosowania z listą kandydatów do Kolegium Elektorów

Wzory kart do głosowania z listą zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów zostają zamieszczone jako załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załącznik do komunikatu nr 4 – wzory kart z listą kandydatów


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 04.03.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 3

– dotyczy zmiany wzoru oświadczenia kandydata do Kolegium Elektorów i na Rektora

Komisja Wyborcza informuje, iż zamieszczony zostaje nowy wzór oświadczenia kandydata do Kolegium Elektorów i na Rektora (osoby, które złożyły stary wzór oświadczenia nie muszą ponownie składać oświadczenia).

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie wolno łączyć ze sobą żadnej funkcji w organie tej uczelni lub innej uczelni oraz z zatrudnieniem w administracji publicznej.

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś


Komisja Wyborcza                                                                                                                                         Głogów, 26.02.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 2

– dotyczy terminarza wyborów

Działając na podstawie Regulaminu Wyborczego Komisja Wyborcza przyjęła kalendarz wyborczy, zgodnie z którym wybory odbędą się w następujących terminach:

 • Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będą od 26.02.2020r godz.8:00 do 09.03.2020r. do godz.12:00 w pokoju 116  (budynek A) do sekretarza KW Iwony Uchańskiej. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Komisja Wyborcza przygotowała listy wyborcze pracowników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Kolegium Elektorów. Listy zostały podpisane przez przewodniczącego KW oraz przez sekretarza. Zostają udostępnione do wglądu wyborców.

 • Wybory do Kolegium Elektorów

13.03.2020r.,godz.13:30,sala 109A – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

13.03.2020r., godz.14:15, sala 109A – pozostali nauczyciele akademiccy

13.03.2020r.,godz.15:00,sala 109A – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

 • Zgłaszanie do Rady Uczelni kandydatów na Rektora

Zgodnie z §45 Statutu PWSZ w Głogowie prawo do zgłaszania kandydatów na Rektora mają:

 • Rada Uczelni,
 • osoby ze wspólnoty Uczelni, którym przysługuje bierne prawo wyborcze

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 16.03.2020r godz.8:00 do 02.04.2020r. do godz.12:00 w Rektoracie – pokój 115  (budynek A). Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wskazanie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej (w zaklejonej kopercie) kandydatów na Rektora (przez Radę Uczelni): do 20.04.2020r. godz.10:00 pokój 116 (budynek A),do sekretarza KW-Iwony Uchańskiej.
 • Wybory Rektora: 24.04.2020r., godz. 11:00, sala senacka PWSZ w Głogowie
 • Zgłaszanie kandydatów do Senatu

Zgłoszenia w zaklejonych kopertach przyjmowane będę od 27.04.2020r godz.8:00 do 04.05.2020r. do godz.12:00 w pokoju 116  (budynek A) do sekretarza KW Iwony Uchańskiej. Zgłoszenie musi zawierać oświadczenie kandydata i zgodę na kandydowanie. Wzór zostanie podany do wiadomości w terminie późniejszym. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 • Wybory do Senatu

08.05.2020r.,godz.13:30,sala 109A – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

08.05.2020r., godz.14:15, sala 109A – pozostali nauczyciele akademiccy

08.05.2020r.,godz.15:00,sala 109A – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom Uczelni oraz studentom.

Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, którzy nie ukończyli 67.roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:
Załącznik 1 – Zgłoszenie kandydatów dr-elektorzy
Załącznik 2 – Zgłoszenie kandydatów admin-elektorzy
Załącznik 3 – Zgłoszenie kandydatów mgr-elektorzy
Załącznik 4 – Zgłoszenie kandydatów rektor
Załącznik 5 – Oświadczenie elektor
Załącznik 6 – Oświadczenie rektor

Akty prawne:
– Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
– Oświadczenie lustracyjne


Komisja Wyborcza                                                                                                                                          Głogów, 26.02.2020r.
PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 1

W dniu 26.02.2020r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie w składzie wybranym uchwałą Senatu:

Przewodniczący – dr hab. Waldemar Dotkuś,
Wiceprzewodniczący – mgr Sylwia Myśliwiec,
Sekretarz – mgr Iwona Uchańska,
Członek – dr Adam Bujak,
Członek – mgr inż. Zofia Rogalska-Sykała,
Członek – Wojciech Binert

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś