Wsparcie Sekcji Informatyki PWSZ dla Gabinetu Diagnozy i Terapii Widzenia

Działający w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ gabinet wzbogaca się o kolejne sprzęty specjalistyczne do prowadzenia szkoleń praktycznych studentów oraz badań przesiewowych wzroku w głogowskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Swój wkład w kompletowanie tego sprzętu ma też inż. Karol Kolano, który przygotował projekt flippera sferycznego i wykorzystując uczelnianą drukarkę 3D wykonał jego pierwsze egzemplarze.

Badania “Nie nowotworom u dzieci” z udziałem naszych studentek pielęgniarstwa.

Przez 3 dni w Głogowie, w ambulansie Fundacja Ronalda McDonalda, cztery najlepsze wolontariuszki na świecie: Katarzyna Siwak, Martyna Judasz, Daria Kościewicz oraz Klaudia Pietrzak pomagały w profilaktycznych badaniach nowotworowych u dzieci. Wynik? 90 dzielnych pacjentów oraz pewność, że przyszła służba zdrowia leży w dobrych rękach. W imieniu wszystkich dzieci – Dziękujemy!
Bezpłatne badania odbyły się dzięki: Głogów – Gmina Miejska oraz Głogowskie Stowarzyszenie “Otwarte Drzwi”.

I miejsce dla zespołu PWSZ w Głogowie!

Zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w składzie: studentki: Dominika Piekarz, Anita Sokołowska-Mikityn, Klaudia Rafałowicz, Agnieszka Klara, Karolina Baszyńska oraz dyrektor Instytutu Medycznego mgr Dorota Milecka i dr Elżbieta Garwacka-Czachor, zajął I miejsce w Konkursie Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na najlepsze referaty studenckie. 
Konkurs odbył się w ramach X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość”, w której uczestniczyli studenci pielęgniarstwa naszej uczelni.  Zwycięstwo naszemu zespołowi przyniósł referat pt. “Laureatki Medalu im. Florence Nightingale z Dolnego Śląska”. Sukces jest tym większy, że w porównaniu z innymi uczelniami, tradycja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie jest bardzo krótka, bo ma dopiero cztery lata. Tak wysoka ocena naszych studentek i wystąpień przez nie przygotowanych świadczy o najwyższych standardach i poziomie kształcenia w naszej uczelni.
Gratulujemy!
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu znaleźć można tutaj.

Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Przystań”

W ramach porozumienia Naszej Uczelni z Warsztatami Terapii Zajęciowej “Przystań” Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie pracownicy i podopieczni WTZ zaangażowali się (nieodpłatnie) w przygotowanie sprzętu (przyrządów i testów) do Gabinetu Diagnozy i Terapii Widzenia. Zestawy diagnostyczne zostaną wykorzystane najpierw w praktycznym szkoleniu studentów, współpracowników Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ, a następnie w badaniach przesiewowych wzroku dzieci z głogowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Badania te (w ramach wspomnianej współpracy) zostaną wykonane również w Przedszkolu Niepublicznym „Wyspa Skarbów” Cichych Pracowników Krzyża. Ponadto pracownicy tego Przedszkola będą brali udział w szkoleniu prowadzonym w Gabinecie Diagnozy i Terapii Widzenia.

                   

Szkolenie praktyczne studentów pedagogiki

W Gabinecie Diagnozy i Terapii Widzenia działającym w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ w Głogowie 24.04.2021 r. odbyło się szkolenie praktyczne pierwszej grupy studentów. Współpracujący z PWSZ optometrysta, Pan Jarosław Suda rozpoczął przygotowanie grupy badawczej do prowadzenia przesiewowych badań widzenia u dzieci z przedszkoli i szkół głogowskich. Badania te nie tylko wzbogacą kompetencje i warsztat praktyczny studentów, ale też posłużą do specjalistycznego wsparcia dzieci, u których stwierdzone zostaną zaburzenia widzenia.

                                       

X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA z udziałem studentek PWSZ w Głogowie

Studentki kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie, Panie Karolina Baszyńska, Adrianna Bochniarz oraz Dominika Piekarz, uczestniczyły w X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pn. Badania naukowe studentów w trosce o teraźniejszość i przyszłość.  Konferencja podzielona była na trzy części: moduł Nauk o Zdrowiu – Pielęgniarstwo i Lekarski, moduł Nauk o Zdrowiu – Położnictwo, Fizjoterapia, Dietetyka oraz moduł Nauk Społeczno-ekonomicznych, które odbywały się równolegle.

Moduł Nauk o Zdrowiu – Pielęgniarstwo i Lekarski otworzyła Pani Dominika Piekarz prezentacją Motywy wyboru kierunku kształcenia, oczekiwania i plany zawodowe studentów pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, opracowaną wspólnie z Paniami Karoliną Baszyńską i Adrianną Bochniarz. Drugą prezentację, Laureatki Medalu im. F. Nightingale z Dolnego Śląska, przedstawiała Pani Karolina Baszyńska. Praca została przygotowana przy udziale Pani Dominiki Piekarz, Pani Anity Sokołowskiej-Mikityn, Pani Klaudii Rafałowicz i Pani Agnieszki Klara. Studentki przygotowywały się do konferencji pod okiem  Pani dr E. Garwackiej-Czachor – opiekuna studenckiego  Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ.

Szkolenia dla przyszłych pielęgniarek

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbył się czterodniowy cykl szkoleń z zakresu symulacji medycznych przeprowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie. Uczestniczyli w nich wszyscy studenci wszystkich roczników kierunku pielęgniarstwo.

Szkolenia zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Stosowana jest w celu rozwijania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych osób uczących się w wiernie odtworzonych warunkach realnych oraz w sytuacjach klinicznych na bazie specjalnie przygotowanych scenariuszy.