Badania “Nie nowotworom u dzieci” z udziałem naszych studentek pielęgniarstwa.

Przez 3 dni w Głogowie, w ambulansie Fundacja Ronalda McDonalda, cztery najlepsze wolontariuszki na świecie: Katarzyna Siwak, Martyna Judasz, Daria Kościewicz oraz Klaudia Pietrzak pomagały w profilaktycznych badaniach nowotworowych u dzieci. Wynik? 90 dzielnych pacjentów oraz pewność, że przyszła służba zdrowia leży w dobrych rękach. W imieniu wszystkich dzieci – Dziękujemy!
Bezpłatne badania odbyły się dzięki: Głogów – Gmina Miejska oraz Głogowskie Stowarzyszenie “Otwarte Drzwi”.

Informacja dot. legitymacji studenckich

Informujemy, że legitymacje studenckie, są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie  są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Uwaga studenci!

Informujemy, że dnia 30 listopada 2020 r. upływa termin przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW.
Jest to polisa zawierana zdalnie indywidualnie przez każdego studenta.
Wszystkie informacje o zakresie ubezpieczenia a także link do polisy jest dostępny na naszej stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl w zakładce dziekanat/ubezpieczenia NNW.
Bezpośredni link do polisy: https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/90020

Stwierdzenie ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Głogów, 12.11.2020 r.

Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie

Komunikat nr 15

  1. Stwierdzenie ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Ad. 1

Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych 06.11.2020r.

W związku z upływem terminu do wniesienia wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów  Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie przeprowadzonych 06.11.2020 r.

 

Wybrani zostali:

– spoza wspólnoty uczelni:

Chorąży Arleta,

Romanowski Michał,

Schmidt Edward.

 

– spośród członków wspólnoty uczelni:

Chmielewski Sławomir,

Czaja Stanisław,

Krasnodębski Mikołaj.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

UCHWAŁA NR 5/2020 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 12.11.2020r. w sprawie wyboru członków Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w latach: 2021-2024

Wybory do Rady Uczelni PWSZ w Głogowie

Głogów, 27.10.2020 r.

Komisja Wyborcza PWSZ w Głogowie

 

Komunikat nr 14

– dotyczy wyborów do Rady Uczelni.

  • Zgłaszanie kandydatów do Rady Uczelni

Zgodnie z § 22 Statutu PWSZ w Głogowie: kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać:

– Rektor Uczelni,

– członkowie Senatu Uczelni w liczbie co najmniej trzech.

Kandydatury należy zgłaszać do sekretarz Komisji Wyborczej Iwony Uchańskiej (pokój 116, budynek A) do 05.11.2020, do godz.10:00

Zgłoszenie musi zawierać: oświadczenie kandydata, zgodę na kandydowanie – stanowiące załącznik do komunikatu. Osoby urodzone przed 01.08.1972r, są zobligowane dodatkowo do złożenia oświadczenie lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

  • Wybory do Rady Uczelni

06.11.2020r.,godz.1130,sala 109A

  • Wzór kart do głosowania

Wzór kart do głosowania stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

dr hab. Waldemar Dotkuś

Załączniki:
– Oświadczenie
– Wzór karty do głosowania
– Zgoda na kandydowanie
– Oświadczenie lustracyjne
– Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Uwaga studenci

PRZYPOMINAMY O PROGRAMIE GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2020/2021

  • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić wszyscy studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
  • Okres ubezpieczenia od 01.10.2020 do 30.09.2021.

___________________________________________________________

Jest to polisa zawierana zdalnie indywidualnie przez każdego studenta.

Wszystkie informacje o zakresie ubezpieczenia a także link do polisy jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://pwsz.glogow.pl/studia/ubezpieczenie-nnw

WAŻNE! Zdalne nauczanie!

Każdemu studentowi PWSZ w Głogowie zostało przypisane konto Google w domenie g.pwsz.glogow.pl. Tego konta należy używać do zdalnego nauczania. Jest to konieczne, ponieważ logując się z innego konta, wykładowca może nie mieć możliwości weryfikacji obecności studenta na zajęciach. Na obecną chwilę zajęcia prowadzone w formie zdalnej to te, które zostały uwzględnione w planach zajęć jako ONLINE.

Dane do logowania dla studentów są następujące:

Login: (numer indeksu)@g.pwsz.glogow.pl
przykładowo dla numeru indeksu 9999 będzie to:
9999@g.pwsz.glogow.pl

Hasłem do konta jest numer PESEL studenta.
System wymusi zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

Aby zalogować się na konto GSuite służące do zdalnego nauczania, należy wejść na stronę:

https://gsuite.google.com/dashboard

i podać dane logowania zgodne z powyższym wzorem.

 

Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja dotyczącą obsługi zdalnego nauczania. Zachęcamy do zapoznania się z nią!

Instrukcja G Suite PWSZ w Głogowie – student

Ponadto dla Studentów pierwszego roku został odblokowany dostęp do e-Dziekanatu na platformie Omnis:

E-DZIEKANAT https://omnis.pwsz.glogow.pl/

Dane do logowania dla studentów są następujące:

Login: numer indeksu

Hasło: numer pesel

System wymusi zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.