XIV POWIATOWY KONKURS „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Tylko do 9 marca 2020r. można zgłaszać swój udział w XIV Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca”. Konkurs odbędzie się 12 marca 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jest organizowany wspólnie z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu głogowskiego i powiatów ościennych, i zostanie rozstrzygnięty oddzielnie w dwóch kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2020 r. na adres: anna.olczak@zse.glogow.pl
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów-uczestników konkursu oraz imię i nazwisko osoby przygotowującej grupę do konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z RODO należy także dostarczyć w dniu konkursu.

Komunikat Rektora – Koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo całej wspólnoty akademickiej, zgodnie z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie zdecydowała, że:

  1. Wstrzymuje się zgody na wyjazdy studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (Chiny, Hongkong, Korea Płd., Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i północne Włochy, a w szczególności regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum).
  2. Zaleca się rezygnację z prywatnych wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2.
  3. Zobowiązuje się osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podnieść bezpieczeństwo Pracowników i Studentów naszej Uczelni.
  4. Zobowiązuje się studentów i pracowników do informowania swoich przełożonych o planowanych wyjazdach do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i o terminach powrotów z już zrealizowanych podróży.

Osoby sprawujące stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych zostali poinformowani, że w przypadku takich pracowników należy skorzystać z możliwości polecenia pracownikowi świadczenia przez 14 dni pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik powinien wykonywać pracę w domu, pozostawać w kontakcie z pracodawcą i być do jego dyspozycji. Pracownikom, u których występują objawy w postaci gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, należy nie dopuścić do pracy i polecić kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo oddziałem zakaźnym szpitala. W odniesieniu do nauczycieli akademickich zawieszoną realizację zajęć dydaktycznych należy zaplanować do odrobienia w terminie późniejszym.

W przypadku studentów, którzy wrócili z podróży do państw o podwyższonym ryzyku zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u których stwierdzono przytoczone wyżej objawy chorobowe, należy udzielić krótkoterminowego urlopu od zajęć. Wyżej wymienionym osobom należy umożliwić zaliczenie opuszczonych zajęć w innym terminie.

Powołania w PWSZ w Głogowie Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus

Powołuje się Zespołu ds. Monitorowania Sytuacji Epidemiologicznej – Koronawirus w składzie:

1.      Dr Katarzyna Rusak – Rektor (przewodnicząca);

2.      Dr inż. Elżbieta Banaczyk – Prorektor;

3.      Dr inż. Jolanta Małgorzata Hałasa – Dyrektor IE;

4.      Dr Sławomira Lisewska – Dyrektor IH;

5.      Mgr Ewa Todorov – Dyrektor IM;

6.      Dr inż. Paweł Modzel – Dyrektor IP;

7.      Mgr Renata Pawlaczek – Kierownik DGT.

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce, zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować się bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikaty znajdują się pod linkiem: htts://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/

Pełna treść Zarządzenia Rektora

Certyfikaty dla Metalurgii

Studenci IV roku Metalurgii otrzymali certyfikaty od firmy LUMEL w ramach zajęć z przedmiotów: Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz Systemy zarządzania jakością, które odbywały się w latach 2018/2019 na V i VI semestrze. Zajęcia te były prowadzone przez dr inż. Sławomira Chmielewskiego.

Drony to nie tylko zabawka – prezentacja

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie w ostatnim czasie był organizatorem kilku interesujących przedsięwzięć  kierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Jednym z nich były  pokazy drona DJI PHANTOM 4 – jego możliwości i zastosowania.

Prowadzący,  mgr inż. Marcin Wiśniewski,  zapoznał także uczestników  – grupę uczniów Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie z obowiązującym prawem, dotyczącym wykonywania lotów bezzałogowym statków powietrznych (BSP). Uczniowie dowiedzieli się też  jakie uprawnienia należy zdobyć oraz gdzie i w jakich okolicznościach można wykonywać loty dronem.

Prezentacje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i pokazały, że wiedza na temat prawa stosowanego do bezzałogowych statków powietrznych jest wciąż zbyt niska.

Studentki pielęgniarstwa charytatywnie

Studentki pielęgniarstwa wzięły udział w Świątecznej Akcji Charytatywnej zorganizowanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serbach. Akcja odbyła się 8 grudnia w Sali Wiejskiej w Serbach. Nasze studentki zorganizowały punkt medyczny, gdzie mierzyły ciśnienie i udzielały porad na temat zdrowia. Dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc dla Kasi z fundacji “Się pomaga”.

 

Rekrutacja studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Planowana liczba studentów biorących udział w zadaniu 2 z naboru na studia 2018/2019 – 10 osób.

Dokumenty aplikacyjne o udział w zadaniu 2 należy złożyć w Biurze Projektu (bud. A pokój 119) w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 12:30.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 2

-WNIOSEK