Certyfikaty dla Metalurgii

Studenci IV roku Metalurgii otrzymali certyfikaty od firmy LUMEL w ramach zajęć z przedmiotów: Optymalizacja procesów produkcyjnych oraz Systemy zarządzania jakością, które odbywały się w latach 2018/2019 na V i VI semestrze. Zajęcia te były prowadzone przez dr inż. Sławomira Chmielewskiego.