Szkolenie praktyczne studentów pedagogiki

W Gabinecie Diagnozy i Terapii Widzenia działającym w ramach Pracowni Diagnozy i Terapii Pedagogicznej PWSZ w Głogowie 24.04.2021 r. odbyło się szkolenie praktyczne pierwszej grupy studentów. Współpracujący z PWSZ optometrysta, Pan Jarosław Suda rozpoczął przygotowanie grupy badawczej do prowadzenia przesiewowych badań widzenia u dzieci z przedszkoli i szkół głogowskich. Badania te nie tylko wzbogacą kompetencje i warsztat praktyczny studentów, ale też posłużą do specjalistycznego wsparcia dzieci, u których stwierdzone zostaną zaburzenia widzenia.