AKCJA INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO – PODSUMOWANIE

Od października trwała akcja Instytutu Humanistycznego, dotycząca porządkowania grobów osób o nieustalonej tożsamości.
W ramach akcji przeprowadzono zbiórkę wkładów, zniczy, kwiatów itp. Studenci I roku pedagogiki studiów niestacjonarnych wykonali kompozycje kwiatowe na groby NN. 8 maja 2014 r. na cmentarzu w Brzostowie zostało zamontowanych pięć tablic z obramowaniem.Pomniki te wykonał nieodpłatnie, włączając się w akcję instytutu, pan Wojciech Iciek, który dokonał też montażu nagrobków. 15 maja 2014 r. studenci I roku pedagogiki i kulturoznawstwa (studia stacjonarne) posprzątali i udekorowali groby na cmentarzach w Brzostowie i Krzepowie. Na tym cmentarzu wkrótce zostaną zamontowane dwa pomniki, które przygotowuje nieodpłatnie, włączając się w akcję instytutu, pan Henryk Ciemny.

Dyrektor Instytutu Humanistycznego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję.