Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 2014’

Tradycją już się stało, że w grudniu każdego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie głośniej wybrzmiewają problemy osób z niepełnosprawnością. Dzieje się tak z powodu obchodów przypadającego na
3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W tym roku przyglądamy się problematyce: „Niepełnosprawność człowieka jako wyzwanie indywidualne i społeczne”.

Zapraszamy studentów i pracowników PWSZ
do udziału w licznych i różnorodnych przedsięwzięciach
w dniach 1, 2 i 18 grudnia. 

Poniżej program. 

Termin: 1.12.2014 r., godz. 9.00 – 12.30

               2.12.2014 r., godz. 14.45 – 16.00

               2.12.2014 r. godz. 17.00

               18.12.2014 r., godz. 9.00 – 10.30

Program:  

1 XII 2014 r.

  1. Mimo wszystko – chcę i potrafię! – prezentacja twórczości Krzysztofa Krupy – studenta I r. Pedagogiki (g. 9.30 – 10.00; aula 012 B)
  2. Mimo sprawności – mamy obawę czy damy radę! – Studenci dzieciom z niepełnosprawnością – przedstawienie „Leśny Krasnoludek”; po przedstawieniu krótkie zajęcia plastyczne (g. 10.00 – 11.30; Biblioteka PWSZ)

       3. Mimo wszystko – podejmują wyzwania! – wystawa plakatów studentów II r. Pedagogiki i uczniów I Liceum               Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Głogowie (łącznik między budynkami A i B). 

        4. Wspomagana dorosłość osób z niepełnosprawnością:

a)      Wspomaganie aktywności zawodowej (nie)pełnosprawnego młodego człowieka – wykład p. Witolda Nietopiela – Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Promocji i Windykacji Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie  (g. 10.00 – 11.00, aula 012 B);

b)      Targi ZUS – ubezpieczenia społeczne w pytaniach zainteresowanych i odpowiedziach specjalistów – zapraszamy także pracowników PWSZ w Głogowie (g. 9.30 – 11.30, aula 012B);

          5.  Sprawność mimo niepełnej sprawności – wyzwaniem dla twórców szklanego ekranu – seans filmowy (g.11.00 -12.30, aula 012 B):

a)      „Modelki”, reż. Monika Pawluczuk, Polska 2007, 23 min;

b)      „Sprawni w pracy”, reż. Monika Pawluczuk, Polska 2007, 22 min;

c)      „Droga do Londynu”, reż. Sławomir Malinowski, Polska 2013, 51 min;

          6. Prezentacja tematyczna – prezentacja na ekranie w holu Uczelni, (parter, budynek A);

           7. Akcje towarzyszące:

a)      Zbiórka nakrętek (cel: pomoc niepełnosprawnym dzieciom) (przy portierni, budynek A);

b)      Zbiórka gier, puzzli, zabawek dla wychowanków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie (przy portierni, budynek A);

            8. Postawy studentów PWSZ wobec osób z niepełnosprawnością – tekst na stronie PWSZ (serwis osób niepełnosprawnych) podsumowujący działania z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;

2 XII 2014 r.

1. Żywność a zdrowie – wykład p. Natalii Gajdy dotyczący zdrowego odżywiania     (g. 14.45-16.00)

2. „Jestem” – wernisaż i spotkanie z autorem prac Maciejem Zielińskim (g. 17.00, miejsce Kawiarnia Piwnica Artystyczna „Pod św. Mikołajem”) 

18 XII 2014 r.

1. Tajniki arteterapii – wykład p . Koryny Opali – Rybki (g. 9.00-10.30)

 

Organizatorzy:

– mgr Alicja Ostrowska (Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. Niepełnosprawnych Studentów;

– dr Jolanta Lipińska – Lokś (Opiekun merytoryczny Rady Studentów Niepełnosprawnych PWSZ); Rada Niepełnosprawnych Studentów PWSZ w Głogowie;