Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie:

 

 

Dydaktyczna inicjatywa doskonałości

 

W dniu 6 kwietnia 2020 r.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”, to program, którego celem jest wsparcie uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.

Każdego roku MNiSW wyróżnia 15 uczelni zawodowych, które uzyskały najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów oraz nagradza je premią wysokości 1 miliona złotych. Uczelnie wyłaniane są w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA).

W ramach otrzymanego wsparcia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie:

  1. doposaży laboratoria i pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Ekonomicznego w specjalistyczne oprogramowanie oraz nowoczesne narzędzia typu tablety, jak również zrealizuje szkolenia dla studentów i kadry dydaktycznej;
  2. doposaży pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Humanistycznego (kierunek: Nowe media) oraz zrealizuje warsztaty z reżyserem dla studentów kierunku Nowe media;
  3. doposaży w materiały eksploatacyjne do ćwiczeń pracownie dydaktyczne należące do Instytutu Medycznego;
  4. doposaży laboratoria i pracownie dydaktyczne należące Instytutu Politechnicznego w specjalistyczny sprzęt, narzędzia, komputery, specjalistyczne oprogramowanie, nowe stanowiska laboratoryjne;
  5. doposaży uczelnię w serwery, drukarki, oprogramowanie, komputery, projektory;
  6. doposaży Bibliotekę w nowoczesny system do obsługi biblioteki, oprogramowanie, sprzęt, nowości wydawnicze.

Wszystkie ww. działania mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia przez Uczelnię i zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2020 r.

 


Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni

 

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 01.10.2008 – 30.09.2010


Wizualizacje w przemyśle i sztuce – nowa jakość kształcenia

 

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 01.10.2009 – 30.09.2013


 Bliżej realiów rynkowych – wzmocnienie więzi studentów z pracodawcami

 

Numer i nazwa Priorytetu: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 17.05.2010 – 30.09.2014