Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

mają zaszczyt zaprosić

na  Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017,

która odbędzie się 7 października 2016 r. o godz. 10.00

w auli PWSZ w Głogowie

(ul. Piotra Skargi 5, budynek B)

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora PWSZ w Głogowie, dr Katarzyny Rusak
  • Wystąpienia gości
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wystąpienie przedstawiciela Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
  • Gaude Mater Polonia
  • Wręczenie odznaczeń, nagród i wyróżnień
  • Gaudeamus Igitur
  • Wykład inauguracyjny