Uwaga studenci

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW PWSZ W GŁOGOWIE w roku akademickim 2018/2019 – składka 28 zł

  • Do dobrowolnego ubezpieczenia NNW mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019.
  • Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku zaistniałe na terenie RP oraz poza granicami kraju. Ochrona trwa 24h/dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia przy składce wynoszącej: 28 zł PLN za 12 miesięcy ochrony.
  • Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 PLN dla każdego ubezpieczonego.
  • Uproszczone procedury likwidacji: minimum formalności, szybka wypłata świadczenia. W przypadku zgłoszenia szkody – dostępność informacji o aktualnym statusie załatwienia sprawy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie, poprzez kontakt z Infolinią, lub emailowo bez konieczności osobistej wizyty w Oddziale.

________________________________________________________________

Przypominamy, iż od studentów odbywających praktyki wymagane jest ubezpieczenie NNW.

KIERUNEK: Pielęgniarstwo – ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe

__________________________________________

Starostowie grup/reprezentanci grup proszeni są o pilne zgłoszenie się do sekretariatu Kanclerza (pok. 117 – I piętro) w celu odebrania druku listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia.

________________________________________________________

Zebrane przez starostów składki należy wpłacić w Sekretariacie Kanclerza  do dnia 26 października 2018 roku.