Dnia 9 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Uczelnianej odbyło się spotkanie z dr Martinem Sprungalą. Podczas wizyty niemieckiego historyka, będącego zarazem prezesem stowarzyszenia Glogauer Haimatbund w Hanowerze, skupiającego przedwojennych głogowian i ich potomków, zaprezentowano jego najnowszą publikację pt. „Wsie i miasta na pograniczu głogowsko-wielkopolskim”. Prezentowana  publikacja to dwujęzyczne opracowanie, liczące ok. 700 stron, które zawiera uzupełniony zarys dziejów wsi z pierwszego wydania książki (wyd. w 2010 roku).  Tegoroczne wydanie zostało poszerzone o kolejne miejscowości – łącznie 99 wsi i miast. Na jego łamach znaleźć można opisy miejscowości znajdujące się w przedwojennych powiatach: głogowskim, wschowskim, leszczyńskim, kożuchowskim, zielonogórskim i babimojskim.

Galeria (fotografie udostępniamy dzięki uprzejmości Towarzystwa Ziemi Głogowskiej)

Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wspólnie z Biblioteką PWSZ w Głogowie. Moderatorem był Dariusz Czaja z TZG, który opowieść dr. M. Sprungali o książce, uzupełnił pytaniami o Głogów i Ziemię Głogowską. W spotkaniu uczestniczył również prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.