JM Rektor oraz Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
mają zaszczyt zaprosić wszystkich Pracowników i Studentów Uczelni

na  Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020
połączoną z galą Jubileuszu 15-lecia Uczelni.

18 października 2019 r. o godz. 11.00
 Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie

Program uroczystości

godz. 11.00

 • Hymn Państwowy
 • Przemówienie JM Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyny Rusak
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Gaude Mater Polonia
 • Przemówienie Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
 • Najlepszy Dyplom Roku
 • Kryształowy jubileusz PWSZ w Głogowie – wspomnienia absolwentów
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego
 • Wystąpienia Gości
 • Gaudeamus Igitur
  ok. godz. 12.30
 • Jubileuszowy Koncert w wykonaniu orkiestry Dziubek Band