ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w celu zapobiegania rozpowszechniania się COVID-19 wydanego po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie  postanowił zarządzeniem nr 14/2020, iż w dniach 12-25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne. Równocześnie informujemy, że kalendarz wyborczy odbywa się zgodnie z harmonogramem.