W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r., Rektor PWSZ w Głogowie wydał Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych od 26 marca 10 kwietnia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Rozporządzenie Ministra (TUTAJ), zgodnie z którym:

  1. przedłuża się okres zawieszenia zajęć na Uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.;
  2. ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy to jest niezbędne do zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania;
  3. Uczelnia może zlecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej;
  4. zobowiązuje się pracowników do ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów w miejscu pracy;
  5. zobowiązuje się studentów i pracowników do wykorzystywania korespondencji  mailowej i kontaktów telefonicznych w komunikacji z Uczelnią.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 24 marca 2020 roku (TUTAJ):

  1. od dnia 26 marca 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje i inne rodzaje kształcenia zostają obowiązkowo wznowione w trybie zdalnym;
  2. realizacja zajęć w trybie zdalnym powinna odbywać się przy wykorzystaniu proponowanych przez Uczelnię narzędzi.