Relacja z uroczystości wręczenia nagród w Auli  Małej Politechniki Warszawskiej

W dniu 30.06.2014 roku, dwóch tegorocznych absolwentów Instytutu Politechnicznego Głogowskiej PWSZ odebrało z rąk Rektora Politechniki Warszawskiej nagrodę za zdobycie III miejsca w prestiżowym konkursie organizowanym przez firmę Siemens. Wyróżnieni to inż. Janusz Janisio oraz inż. Jarosław Jastrzębski, którzy w maju bieżącego roku obronili swoją pracę inżynierską wykonywaną pod kierunkiem doktora Andrzeja Klepki na PWSZ w Głogowie. Obaj ukończyli specjalność Wizualizacja Procesów Przemysłowych prowadzoną na kierunku Automatyka i Robotyka  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Głogowie.   Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej i była połączona z uroczystością nadania stopni doktorskich i habilitacyjnych. Oprawa samej uroczystości zapewne na długo pozostanie w pamięci Laureatów. Zdobycie tego wyróżnienia, obok nagrody finansowej dla finalistów wiąże się także z nagrodą rzeczową jaką firma Siemens ufundowała dla Instytutu Politechnicznego w którym powstała wyróżniona praca. W imieniu PWSZ w Głogowie, nagrodę odebrał dyrektor Instytutu – dr inż. Paweł Modzel. Dzięki umiejętnościom i wysiłkowi swoich studentów, Instytut Politechniczny wzbogacił własną  bazę dydaktyczną o zestaw  sterowników firmy Siemens.

Tekst: Paweł Modzel

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Gali wręczenia nagród Simensa oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych w Politechnice Warszawskiej. Uczestniczyli w niej nasi absolwenci – inż. Janusz Janisio oraz inż. Jarosław Jastrzębski, którzy zdobyli III nagrodę w Konkursie Simensa oraz dr inż. Paweł Modzel – dyrektor Instytutu Politechnicznego.
 
http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Multimedia/Zdjecia/Wreczenie-nagrod-w-Konkursie-Siemensa