Jeszcze do 30 marca przyjmujemy zgłoszenia
na Bal Absolwenta i Pracownika PWSZ w Głogowie !!! 

Szanowni Absolwenci i Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
23 maja 2014 r. w restauracji RODOS odbędzie się Bal Absolwenta i Pracownika PWSZ. Jest on organizowany z okazji obchodów 10-lecie istnienia PWSZ w Głogowie. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami, wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń i wpłacania zaliczek na poczet kosztów uczestnictwa w Balu.
Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 marca 2014 r.

Całkowity koszt uczestnictwa w Balu wyniesie ok. 130 zł/os. Do 30 marca 2014 r. należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa, do którego należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki w kwocie 50 zł/os.
Pozostałą kwotę należy wpłacić do 30 kwietnia 2014 r.

Konto do wpłat: 27 1930 1073 2009 0005 9718 0001. W tytule wpłaty należy wpisać:

1)      Absolwenci bez osoby towarzyszącej:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010)

2)      Absolwenci z osobą towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, rok ukończenia studiów, 2 osoby (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, 2010, 2 osoby)

3)      Pracownicy dokonujący opłaty tylko za siebie (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych) lub tylko za osobę towarzyszącą:

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik)

4)      Pracownicy dokonujący opłaty za siebie i osobę towarzyszącą (dot. byłych pracowników oraz obecnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych)

Bal Absolwenta PWSZ, imię i nazwisko, pracownik, 2 osoby.  (np. Bal Absolwenta, Jan Kowalski, pracownik, 2 osoby).

Zgłoszenia na Bal oraz wszelkie pytania z tym związane należy kierować na adres rudnik@pwsz.glogow.pl  lub na numer tel. 76 835 35 66 lub 832 04 20.