Nasi absolwenci w gronie najlepszych w Polsce !

Tegoroczni absolwenci automatyki i robotyki, Pan Janusz Janisio i Pan Jarosław Jastrzębski, zostali laureatami w Konkursie o Nagrodę Simensa dla Absolwentów zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską. Praca inżynierska absolwentów naszej Uczelni pt. Projekt i budowa zmodyfikowanego współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudna, KGHM Polska Miedź S.A.  zdobyła III nagrodę w Konkursie. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi 30 czerwca w gmachu Politechniki Warszawskiejpodczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Gratulujemy !