WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie informuje,

że w roku akademickim 2014/2015

studia na drugim kierunku

prowadzi nieodpłatnie.