Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Starosty Głogowskiego – Jarosława Dudkowiaka oraz Prezydenta Miasta Głogowa – Rafaela Rokaszewicza PWSZ w Głogowie przystąpiła  do udziału w konsultacjach (ankiecie) dotyczących budowy obwodnicy Głogowa.

Treść ankiety została już uzupełniona o uzasadnienie.  Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy uzupełnić rubrykę pod nazwą „Dane zgłaszającego” – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, email oraz telefon.

Wypełniony formularz należy przesłać do 30 stycznia 2015 roku na adres  konsultacjepbdk@mir.gov.pl  
lub złożyć w formie papierowej na Portierni PWSZ w terminie do 28 stycznia 2015 r

Liczymy, że przyłączycie się Państwo do akcji, która zwiększy nasze szanse na budowę obwodnicy Głogowa

 

W załączeniu: 

List Starosty    

Formularz