MATURZYSTO!

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Zapraszamy tegorocznych maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki

Oferujemy 5 spotkań, po 4 godziny lekcyjne (9.30 – 12.30) w terminach:

28 lutego

7 i 21 marca

   11 i 25 kwietnia

Kurs prowadzony będzie przez pracownika naukowo dydaktycznego naszej uczelni mgr Bogusława Merdasa
(PWSZ w Głogowie, Politechnika Wrocławska).

Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2015 r.

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: matura@pwsz.glogow.pl lub telefonicznie pod numerem 76 832 04 34.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.