Nowy kierunek,
nowe możliwości,

czyli NOWE MEDIA w PWSZ w Głogowie!

NOWE MEDIA to nowy kierunek, na którym już od października br. kształcić będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa   w Głogowie.

Wniosek o zgodę na jego uruchomienie, przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Humanistycznego głogowskiej uczelni, został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano PWSZ w Głogowie uprawnienia do prowadzenia na kierunku NOWE MEDIA kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
Oznacza to, że już w lipcu rozpoczniemy nabór na nowy, kolejny w naszej uczelni kierunek studiów.

Podstawowym celem powołania kierunku jest umożliwienie zdobycia wiedzy w jednej z kluczowych dziedzin dla współczesnego świata – mediów oraz nabycie kompetencji podstawowych dla dzisiejszej wielokulturowej rzeczywistości – komunikowania społecznego.

Nowe media, to studia dla tych, których interesuje m.in. psychologia komunikacji społecznej, public relations, social media, reklama czy marketing i w tych obszarach chcieliby realizować się w życiu zawodowym. Studia na nowym kierunku trwać będą trzy lata i zakończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Zobacz:  http://www.tv.master.pl/informacja.php?news=39831,NOWE-MEDIA-W-PWSZ