Konferencja naukowo-techniczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej wspólnie organizują konferencję naukowo-techniczną
                                                                     pn. „Obrabiarki CNC w praktyce inżynierskiej”.
Zaproszeni goście – specjaliści w dziedzinie nauk technicznych między innymi z Wrocławia, Warszawy i Głogowa – będą mówić m.in. o najnowszych osiągnięciach  technologicznych w zakresie modelowania numerycznego i produkcji przy użyciu obrabiarek klasy CNC. Odrębną częścią konferencji będą wystąpienia prezentujące najnowsze trendy i osiągnięcia w zakresie maszyn, oprogramowania i narzędzi  stosowanych w obrabiarkach CNC. W trakcie konferencji będą też przedstawione możliwości zarówno skanowania jak i druku w systemie 3D. Sporo uwagi poświęcone zostanie także kontroli jakościowej precyzyjnych wyrobów metalowych przy użyciu  nowoczesnej mikroskopii cyfrowej.
Konferencja odbędzie się 7 maja w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej oraz w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej. Początek o godz. 9.00 (PWSZ aula 012).  

Wydarzenie adresowanie jest do lokalnych firm, które w swojej praktyce produkcyjnej wykorzystują obrabiarki tej klasy, a także do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz do specjalnie zaproszonych – uczniów szkół technicznych z rejonu Głogowa. Organizatorzy liczą iż konferencja stanie się płaszczyzną wymiany myśli technologicznej oraz umożliwi nawiązanie kontaktów środowiska akademickiego  Głogowa z przedstawicielami lokalnych zakładów przemysłowych

Program konferencji 

CZĘŚĆ I     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,  ul. Piotra Skargi 5

9.00       – Otwarcie konferencji –  Aula 012  budynek B  

9.15       – Rozwój numerycznego modelowania obrabiarek dla doskonalenia ich własności operacyjnych
                 –
dr inż. Zdzisław Winiarski,  Politechnika Wrocławska

10.00 – Język G-kodów w prototypowaniu i w produkcji części maszyn  – dr inż. Sławomir Bydoń

10.40 – (CAD/CAM/CNC) MTS ISO extended 7.5. nowe rozwiązania dla edukacji i przemysłu  
                  – mgr inż.  Robert Dubas,  MTS GmbH Berlin

CZĘŚĆ II      Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej,  ul. Piotra Skargi 29

11.10 – 11.35 – Przerwa kawowa

11.35 – Program wspierania edukacji amerykańskiej firmy Haas – koncepcja “Centrum Edukacji HAAS- HTEC”                                  – mgr inż. Paweł Matejak, członek Zarządu Abplanalp Consulting, Warszawa

12.15 –Transformacje w TOOLS – Innowacyjna fabryka narzędzi – Jacek Golda Prezes Tools  
               Skok do przyszłości – Mechatroniczne głowice frezerskie na przykładzie TA-TRONIC 100 firmy                          D’Andrea – Rafał Wujczak, Dyrektor Techniczny Tools, Wrocław

12.55 – Skaner 3D – innowacyjne rozwiązanie w inżynierii odwrotnej oraz rapid prototyping 
              –
mgr inż. Michał Bednarczyk, TECHNAR systemy skanerów 3D, Głogów

13.35 – Kontrola jakościowa precyzyjnych wyrobów metalowych przy użyciu nowoczesnej mikroskopii                     cyfrowej na przykładzie mikroskopu VHX -5000 firmy Keyence- mgr Wojciech Wątły

14.10 – Przegląd pracowni i sprzętu techno-dydaktycznego w GCEZ

14.25 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

14.35 – Niespodzianka kulinarna 

 

Komitet organizacyjny
GCEZ/SIMP             – mgr inż. Krzysztof Aleksandrowicz         mail: alexkrzysztof@gmail.com
PWSZ w Głogowie – dr inż. Paweł Modzel                                   mail: p.modzel@pwsz.glogow.pl