Absolutorium udzielone!

Pożegnaliśmy kolejnych absolwentów PWSZ w Głogowie. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie odbyła się uroczystość absolutoryjna, podczas której JM Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk wręczyła dyplomy potwierdzające zdobycie tytułów zawodowych. W tym roku w sumie studia w PWSZ w Głogowie ukończyło 244 absolwentów. Tytuł licencjata na kierunkach: finanse i rachunkowość, pedagogika i nowe media zdobyło 127 osób. 41 osób uzyskało tytuł inżyniera na kierunkach metalurgia oraz automatyka i robotyka, a 76 uzyskało tytuł magistra pedagogiki.

Jesteśmy bardzo dumni z Państwa osiągnięć i sukcesów, które wielokrotnie dostarczały nam ogromnej radości i były najlepszą nagrodą za naszą pracę.  Mam nadzieję, że będziecie ciepło wspominać ten wyjątkowy okres w swoim życiu. Życzę Wam, abyście z entuzjazmem kroczyli przez życie, wytrwale dążyli do wytyczonych celów i śmiało sięgali po swoje marzenia – mówiła na pożegnanie Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk.

Absolutorium tradycyjnie zakończyło się rzutem biretem.

Uroczystość, jak co roku, była okazją do nagrodzenia najlepszych absolwentów i podziękowania za różnorodną działalność. Najwięcej nagród i podziękowań zebrała Pani Karolina Sochacka – absolwentka kierunku nowe media. Jako najlepsza studentka w Instytucie Humanistycznym otrzymała Nagrodę Rektora w wysokości 1 000 zł, którą wręczyła Pani Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk. Ponadto otrzymała nagrodę TV Master, statuetkę mikrofonu, nagrody rzeczowe i liczne dyplomy i podziękowania za działalność medialną oraz kierownictwo i udział w projekcie pt. “Głogów. Miejsca i ludzie. Od dworca PKP do Cukrowni”, które wręczyli dyr Instytutu Humanistycznego dr Sławomira Lisewska oraz kierownik Pracowni Badań Regionalnych dr Krzysztof Czapla.  Nagrody za najwyższe średnie ocen w Instytucie Humanistycznym otrzymały Panie: Karolina Hofman (pedagogika, I st.) oraz  Monika Baranowska-Ślifierz, Izabela Matuszewska-Dadańska oraz Agnieszka Olszewska-Magiera (pedagogika, II st.). Dyrektor instytutu dr Sławomira Lisewska wręczyła także wyróżnienia za działalność w Kole Naukowym Studentów Instytutu Humanistycznego. Otrzymały je Panie Patrycja Kamińska i Dagmara Lachowicz (absolwentki pedagogiki).

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego dr inż. Małgorzata Jolanta Hałasa wręczyła nagrodę za najwyższą śednią ocen w całym toku studiów, którą otrzymała Pani Aleksandra Joniec – absolwenta kierunku finanse i rachunkowość. oraz wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce. Otrzymali je: Pani Paulina Marten, Pani Anna Grochała i Pan Jarosław Urbanowicz. Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Paweł Modzel wręczył nagrody absolwentom swojego instytutu: za najwyższą średnią ocen otrzymali je Pani Marta Frąszczak (metalurgia) oraz Pan Karol Kolano (automatyka i robotyka), a za bardzo dobre wyniki w nauce – Pan Piotr Miś, Pan Michał Duber oraz Pan Krzysztof Naumowicz. Dyplom uznania trafił także do Pana Wojciecha Małego – absolwenta kierunku finanse i rachunkowość, który w tym roku był laureatem Nagrody “Dyplom Roku” przyznawanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do Galerii.