Certyfikaty z Konferencji  „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”

Informujemy uczestników Konferencji o możliwości odbioru certyfikatów wydanych przez  Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Osoby, które nie pobrały w dniu konferencji certyfikatów mogą zgłaszać się po odbiór w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – pok. nr 215 (Sekretariat Dyrektorów Instytutów)