DFN w liczbach

XVI Dolnośląskiego Festiwal Nauki, który odbył się w Głogowie w dniach 3-4 października, był dużym wydarzeniem zakończonym sukcesem. Podczas specjalnego spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, w którym uczestniczyli: Starosta Głogowski – Rafael Rokaszewicz, z ramienia Prezydenta Miasta – naczelnik Wydziału Edukacji Hanna Żmuda oraz przedstawiciele organizatorów, podsumowano dwudniowe działania.

Łącznie odbyły się 84 imprezy, w tym 28 przeprowadzonych przez wykładowców uczelni wrocławskich, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu , członków miejscowych stowarzyszeń kulturalnych i społecznych – Towarzystwa Ziemi Głogowskiej i Głogowskiego Centrum Myśli Jana Pawła II.

Odbyły się wykłady, pokazy, laboratoria, konkursy, happeningi, warsztaty, konkursy i wystawy, w których łącznie udział wzięły 4 672 osoby. Wśród uczestników byli uczniowie głogowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, przedszkolaki, studenci oraz osoby dorosłe, w tym słuchacze Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przyjechali również uczniowie spoza Głogowa – z Chocianowa, Ścinawy oraz kilku okolicznych gminnych gimnazjów i szkół podstawowych.

W organizację tego dużego przedsięwzięcia zaangażowało się siedem głogowskich szkół ponadgimnazjalnych, cztery gimnazja, Szkoła Podstawowa nr 14 i Szkoła ASLAN, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Muzeum Archeologiczno – Historyczne, Biblioteka Pedagogiczna i PWSZ.

Dolnośląski Festiwal Nauki finansowany był ze środków Koordynatora Głównego oraz Starostwa Głogowskiego i Urzędu Miasta Głogowa. Wsparcia rzeczowego udzielili, poza już wymienionymi, KGHM Polska Miedź S.A., Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.