Dni Profilaktyki w szkołach

Studenci pedagogiki, znani ze swojej aktywnej postawy oraz chęci niesienia pomocy, działają na rzecz środowiska lokalnego, włączają się w akcje organizowane przez szkoły oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Tym razem, jak co roku, studentki II i III roku studiów stacjonarnych uczestniczyły w Dniach Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Jaczowie oraz Jerzmanowej, które odbyły się 17.05.19r. oraz 27.05.19r. Była to wyśmienita okazja do zapoznania z działalnością placówek oraz zabaw z dziećmi.