Dolnośląski Klaster Edukacyjny w PWSZ w Głogowie

Przedstawiciele nauki i oświaty, biznesu i przedsiębiorczości spotkali się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Okazją było przekazanie certyfikatów przystąpienia do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, które wręczył wiceprezes Legnickiej Strefy Ekonomicznej Krzysztofa Sadowski. Oficjalnymi członkami tej ponadlokalnej inicjatywy zostali:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie
II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie
Gmina Wiejska Głogów
Gmina Jerzmanowa
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
CERTUS Głogów
NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Grzewcze (LSSE)

Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych kierunków i działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.  Jego idea  znajduje uznanie nie tylko pośród ośrodków nauki,  ale także wśród firm i instytucji biznesowych, które chcą współdziałać na rzecz edukacji. Działania w ramach DKE, polegające na wielokierunkowej współpracy partnerów biznesowych, przedsiębiorców oraz placówek naukowych i oświatowych,  służą rozwojowi idei etapowego kształcenia i praktycznego przygotowania do zawodu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA