Dyplomy rozdane

Nasi absolwenci: Izabela Gliszczyńska (Instytut Ekonomiczny), Stefania Karwatka (Instytut Humanistyczny) oraz Marek Bielik (Instytut Politechniczny) zostali  wyróżnieni za osiągnięcia w nauce oraz szczególne zaangażowanie w działania na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Okolicznościowe dyplomy otrzymali podczas uroczystego absolutorium, które w naszej uczelni odbyło się 7 listopada.

              


W 2104 roku dyplomy licencjata i inżyniera w naszej uczelni obroniło 179 osób.  Najliczniejszą grupę stanowią absolwenci pedagogiki – 79 osób oraz ekonomii  – 53 osoby. Pozostali, to absolwenci: metalurgii, automatyki i robotyki, grafiki i kulturoznawstwa. 

W tym roku także czworo naszych absolwentów zostało laureatami nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Najlepszy Dyplom Roku”. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w PWSZ, przedstawiciel Marszałka Dolnośląskiego, radny Sejmiku Dolnośląskiego Michał Huzarski wręczył nagrody następującym absolwentom:

Instytut Humanistyczny – pan Wojciech Bartosiewicz – absolwent kierunku grafika. Autor pracy „Interaktywny sennik” przygotowanej pod opieką profesora Przemysława Tyszkiewicza.

Instytut Ekonomiczny – pani Magdalena Pakos – absolwentka kierunku ekonomia – autorka pracy licencjackiej  „Ewidencja i wykorzystanie środków pomocowych UE przez PWSZ w Głogowie i ich znaczenie dla rozwoju lokalnego”, napisanej pod kierunkiem  profesora Antoniego Jeżowskiego,

Instytut Politechniczny– inżynier Janusz Janisio i inżynier Jarosław Jastrzębski – absolwenci kierunku automatyka
i robotyka –- autorzy wspólnej pracy inżynierskiej: „Projekt i budowa zmodyfikowanego, współdziałającego zasilania, sterowania i wizualizacji wentylatorów typu WOO w wyrobiskach kopalnianych Zakładów Górniczych Rudna KGHM Polska Miedź S.A.”, której promotorem był dr inż. Andrzej Klepka.

Projekt „Najlepszy Dyplom Roku” finansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego,  uczestniczą w nim uczelnie akademickie i zawodowe z całego Dolnego Śląska.