Ekonomia w praktyce

Przygotowując się do wykonywania zawodu ekonomisty, studenci PWSZ w Głogowie – III rok kierunku ekonomia o specjalności menedżer administracji publicznej – a odbyli zajęcia w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, w trakcie których poznawali kulisy realizacji zadań gospodarki komunalnej w mieście. Dyrektor Adam Butyński i zastępca dyrektora Marek Rychlik  przybliżyli studentom problemy prawno-ekonomiczne w codziennym zarządzaniu zakładem.
Takie zajęcia pozwalają studentom lepiej poznać zagadnienia związane z pełnieniem zadań menedżera kierującego jednostką publiczną.