Gaudeamus Igitur zabrzmiał po raz 15.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  zainaugurowała 15. rok akademicki.  Swoją obecnością zaszczycili nas Rektorzy, profesorowie i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, władze Powiatu Głogowskiego oraz Miasta Głogowa, a także samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, zakładów pracy i zaprzyjaźnionych firm. W auli zasiedli wykładowcy i pracownicy uczelni oraz studenci.

JM Rektor dr Katarzyna Rusak w swoim wystąpieniu złożyła sprawozdanie z ostatniego roku, a także podziękowała parlamentarzystom i samorządom lokalnym za wspieranie Uczelni w jej działaniach na rzecz rozwoju i doskonalenia jakości kształcenia. Po tym Pan Piotr Dytko – Doradca Społeczny Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał list Ministra Jarosława Gowina kierowany do społeczności PWSZ w Głogowie z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 i przekazał na ręce JM Rektor symboliczne obligacje na kwotę niemal 6 mln zł. 

Po wystąpieniach i  życzeniach  gości odbyła się immatrykulacja. Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie. Indeksy PWSZ w Głogowie wręczyły studentom JM Rektor dr Katarzyna Rusak oraz JM Prorektor dr inż. Elżbieta Banaczyk. Nie zabrakło także nagród. Po raz kolejny już, podczas uroczystej inauguracji, najlepsi absolwenci minionego roku odebrali prestiżową nagrodę “Najlepszy Dyplom Roku 2017”. Jej laureatami w tym roku są  Pani Agnieszka Grzesik, absolwentka kierunku Nowe Media, która uzyskała na dyplomie ocenę celującą, a jej praca dyplomowa Jak powstaje news telewizyjny?, przygotowana pod opieką promotora Pani dr Sławomiry Lisewskiej, została uznana za najlepszą w Instytucie Humanistycznym oraz Pan inż. Grzegorz Kocór, absolwent kierunku Autorka i robotyka – uzyskał na dyplomie ocenę bardzo dobrą, a jego praca inżynierska Analiza pracy maszyn wyciągowych zasilanych z przekształtnika przygotowana pod opieką promotora Pani dr inż. Elżbiety Banaczyk została uznana za najlepszą w Instytucie Politechnicznym. Nagrody dla laureatów wręczyła Pani Wanda Gołębiowska – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Prezydent Głogowa – Rafael Rokaszewicz wręczył nagrodę specjalną dla naszej tegorocznej absolwentki kierunku ekonomia – Pani Marlenie Kowalewicz, która  pod opieką promotora prof. Antoniego Jeżowskiego przygotowała pracę licencjacką pt.  Budżet obywatelski miasta Głogowa w latach 2015-2017.  PAn Prezydent przyznał autorce nagrodę za podjęcie i rzetelne opracowanie tego tematu.

W tym roku wręczyliśmy także studentom kierunku pielęgniarstwo dokumenty potwierdzające uzyskanie statusu stypendysty. Stypendystom Głogowskiego Szpitala Powiatowego wręczył je Prezes placówki Pan Edward Schmidt, a stypendystom Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie – Wiceprezes MCZ S.A, Pan Marek Ścieszka.

Wykład inauguracyjny zatytułowany “O epopeicznych herosach wczesnego średniowiecza”” wygłosił dr hab. Bogusław Bednarek.

Zapraszamy do Galerii zdjęć