Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie dnia 22 maja 2012 (tj. wtorek) organizuje Konferencję pt. “Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawowych – szanse, wyzwania i zagrożenia dla samorządów oraz przedsiębiorstw”.

Konferencja odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie dnia

22 maja 2012 w godz. 10 00 – 14 00. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia

18 maja 2012 r.

faksem pod numer 76 8353582  lub pocztą elektroniczną  na mail ekokonferencja@pwsz.glogow.pl Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany po otrzymaniu potwierdzenia udziału. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Pliki do pobrania:

 Zaproszenie

 Formularz_zgloszeniowy