Grudniowe spotkania

Studentom kierunku pedagogika grudzień upływa bardzo pracowicie i twórczo. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, studenci II roku pedagogiki opiekuńczo wychowawczej trzykrotnie odwiedzali głogowskie placówki. 12 grudnia zorganizowali spotkanie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, podczas którego powstały piękne świąteczne stroiki i dekoracje.  ( zdjęcia )

Dzień później studenci II roku studiów niestacjonarnych odwiedzili dzieci z Domu Dziecka „Pod Lipami”. Tam poprowadzili zajęcia i zabawy integracyjne z dziećmi. W miniony wtorek, 17 grudnia, wraz z duszpasterzem akademickim ks. Marcinem Marciniakiem ponownie odwiedzili Dom Pomocy Społecznej. Tym razem jednak było to spotkanie poświęcone kolędowaniu. Studenci przygotowali i zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym oprócz kolęd znalazły się także wiersze. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą.  Grudniowe spotkania organizowane były pod kierunkiem mgr Alicji Ostrowskiej.