Informacja Biura ERASMUS (w oryginale)

Szanowni Państwo,

W ramach programu Erasmus oraz nowego programu Erasmus + mogą Państwo otrzymać dofinansowanie do praktyk realizowanych poza granicami kraju z państwami realizującymi program Erasmus oraz Erasmus+. Stosownie do wytycznych Narodowej Agencji realizującej program Erasmus i Erasmus + w Polsce dofinansowanie uzależnione jest od miejsca wyboru praktyki oraz kraju docelowego.

Podczas Targów Rzemiosła w dniu 25 stycznia 2014 roku w spotkaniu z przedstawicielami IHK – Izby Przemysłowo Handlowej w Cottbus uczestniczyli studenci PWSZ w Głogowie oraz przedsiębiorcy z rejonu głogowskiego. Dzięki nawiązanej współpracy trójstronnej pomiędzy PWSZ a FIIZR i Sparkasse, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania nawet do wysokości 800 EUR miesięcznie dla każdej osoby odbywającej praktykę u niemieckiego pracodawcy. Dodatkowo osoby zainteresowane odbyciem praktyki mogą skorzystać ze sfinansowania kursu nauki języka niemieckiego w kraju przed odbyciem tej praktyki.

Z oferty praktyk jak i kursu nauki języka niemieckiego mogą skorzystać wszystkie osoby w wieku do 36 roku życia, bez względu na status zawodowy.

W związku z powyższym uczelniane Biuro Erasmusa PWSZ w Głogowie oraz Akademickie Biuro Karier zapraszają na spotkanie w dniu 6 marca (czwartek) 2014 roku w godzinach :

  • na godzinę 14:00 Studenci studiów stacjonarnych oraz uczniowie szkół średnich
  • na godzinę 17:00 Studenci studiów niestacjonarnych, absolwentów oraz wszystkie osoby zainteresowane takim spotkaniem

O tym do kogo składać wnioski? W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie na praktyk? Jak pozyskać miejsce praktyki względnie zatrudnienia na terenie Niemiec informować będzie reprezentant IHK w Cottbus Pan Tomasz Sandecki .

Zgłoszenia oraz dalsze informacje proszę kierować do Biura Erasmusa/ABK do Pani Iwony Borejko pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem Tel./fax 76 832 04 56 lub mailowo i.borejko@pwsz.glogow.pl

Serdecznie zapraszamy

Informacja o sali zostanie podana w terminie późniejszym