Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie organizatorem Seminarium dla Przemysłu i Studentów

W dniu 28 listopada  2019 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odbyło się seminarium pt.: „Kompleksowe rozwiązania symulacyjno-pomiarowe w środowisku Simcenter.”

Organizatorem spotkania był dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie dr inż. Paweł Modzel, Firma EC TEST Systems a także Głogowskie Koło Terenowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Przedsięwzięciu patronowała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W trakcie Seminarium, przedstawiciele Firmy EC TEST Systems: Pan Sławomir Raab – specjalista ds. analiz i pomiarów wibroakustycznych oraz Pan Jacek Spisak – kierownik działu oprogramowania CAE zaprezentowali szeroki wachlarz możliwości pomiarowych oferowanych przez firmę przy wykorzystaniu platformy Simcenter. Jest ona stworzona we współpracy z firmą SIEMENS i obejmuje możliwości prowadzenia badań i optymalizacji obiektów zarówno rzeczywistych jak i obiektów dopiero konstruowanych, powstających dopiero w zamyśle projektanta. Prezentacja była wzbogacona wieloma przykładami ilustrującymi badane obiekty wraz z omówieniem uzyskiwanych wyników oraz praktyczną ich interpretacją.

Seminarium odbyło się w dwóch turach. Pierwsza z nich , przeznaczona była dla młodzieży głogowskich szkół technicznych. Wzięli w niej udział uczniowie z Zespołu Szkół Politechncznych w Głogowie, Zespołu szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz młodzież odbywająca praktyki w Głogowskim Centrum Kształcenia Zawodowego.  Łącznie blisko 160 uczniów i nauczycieli miało okazję zapoznania się z nowoczesnymi technikami pomiarowymi. Druga część  spotkania przeznaczona była dla studentów oraz kadry technicznej zakładów przemysłowych zlokalizowanych w regonie Głogowa.  Liczny udział przedstawicieli przemysłu świadczy o tym , że w regionie istnieje duże zainteresowanie nowoczesną techniką pomiarową pozwalającą na prowadzenie prac optymalizacyjnych zarówno przy budowie nowych jak i modyfikacji już istniejących konstrukcji.

Warto tu podkreślić, że seminarium, było  kolejną okazją do spotkania się  na terenie Uczelni studentów, uczniów i pracowników lokalnych zakładów pracy z najnowszymi technikami badań i  pomiarów, prowadzonymi przez fachowców, operujących najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem renomowanych firm. Innymi słowy, spotkanie to, dało kolejną możliwość poszerzenia własnych horyzontów oraz stawiania nowych celów w budowaniu własnej przyszłości.

Dyrektor IP, dr inż. Paweł Modzel

Galeria zdjęć