Instytut Politechniczny w firmie Lucas -Nulle w Kerpen

Za mało praktyki, zbyt dużo treści ogólnych w programach nauczania – to zarzuty, jakie stawiają polskim uczelniom technicznym ich absolwenci. PWSZ dokonała już zmiany w programach nauczania, a kształcenie praktyczne będzie realizować m.in. wykorzystując nowoczesne stanowiska dydaktyczne wspomagane komputerowo.
Na zaproszenie firmy STERMAG oraz LUCAS – NULLE  p. dr inż. Elżbieta Banaczyk uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych z zakresu nowoczesnych stanowisk dydaktycznych. Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy LN w Kerpen – Niemcy. Urządzenia treningowe LN są wyposażone w podzespoły przemysłowe i to jest ich wielką zaletą. Firma kładzie duży nacisk na kształtowanie umiejętności obsługi i parametryzacji rzeczywistych urządzeń przemysłowych. Wśród uczestników warsztatów dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska z regulowanym napędem elektrycznym. Szereg pytań wywołała prezentacja nowoczesnego programu, dzięki któremu możliwe jest tworzenie i symulowanie w czasie rzeczywistym systemów przemysłowych wykorzystujących zaawansowane technologie automatyki.
Studenci Instytutu Politechnicznego na sprzęcie LN pracują od kilku lat. W tym roku akademickim, w ramach pracy inżynierskiej, zostanie uruchomione i przetestowane nowe stanowisko  firmy Lucas Nulle – napęd z serwohamulcem.