IV KONKURS  TWÓRCZOŚCI  DOWOLNEJ

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE OGŁASZA 

IV  KONKURS TWÓRCZOŚCI DOWOLNEJ

w dziedzinach:

TANIEC

MUZYKA (soliści, instrumentaliści)

ZESPOŁY MUZYCZNE

FORMY KABARETOWE

FOTOGRAFIA, MALARSTWOGRAFIKA

WŁASNA TWÓRCZOŚĆ POETYCKA 

Honorowy Patronat nad Konkursem objęła JM Rektor PWSZ w Głogowie,
dr Katarzyna Rusak
 

Termin konkursu:  03.04.2014 r. 

Miejsce: Siedziba PWSZ w Głogowie 

Propozycja skierowana jest do studentów PWSZ w Głogowie oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Głogowa, Lubina, Polkowic, Chocianowa, Nowej Soli, Przemkowa, Szprotawy, Radwanic, Wschowy oraz wszystkich zainteresowanych 
z innych miejscowości.

Uczestnicy w poszczególnych kategoriach artystycznych zobowiązani są przygotować: dwa tańce, dwie piosenki lub utwory muzyczne, program kabaretowy (do 15 min.), jedno zdjęcie, jeden obraz z malarstwa lub jedną grafikę oraz dwa własne wiersze. 

Prace z fotografii, malarstwa i grafiki należy dostarczyć do sekretariatu Dyrektora Instytutu Humanistycznego  PWSZ 
w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, pokój 215. Wiersze należy nadesłać pocztą tradycyjną na nazwisko:

dr Sławomira Lisewska, PWSZ w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5 lub pocztą e-mailową na adres lisewska@pwsz.glogow.pl.

Termin składania i nadsyłania prac upływa 23.03.2014 r. 

Karty zgłoszeń prosimy nadsyłać najpóźniej do 27.03.2014 r.  na adres:

Anna Włodarczyk PWSZ Głogów, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, z dopiskiem: Czwarty Konkurs Twórczości Dowolnej. 

Więcej informacji u organizatorów konkursu: mgr Aleksandra Matusiak akolada@wp.pl       

tel. 601440975  oraz  Anna Włodarczyk a.wlodarczyk@pwsz.glogow.pl tel. 884 886 100

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany dotyczącej ilości prezentowanych utworów.
Karta zgłoszenia