Komunikatywnie w świetlicy

27 maja, studentki II roku pedagogiki II stopnia o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pod opieką dra Jakuba Rawskiego, w ramach ćwiczeń z komunikacji interpersonalnej uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie. Nasi żacy mieli za zadanie przeprowadzić z najmłodszymi uczniami gry i zabawy, aby przetestować swoje umiejętności komunikacyjne. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z przyszłymi nauczycielkami, a całe wydarzenie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Udział w zajęciach okazał się cennym doświadczeniem komunikacyjnym dla naszych studentek. Zdjęcia.