Konferencja Metodyczna  „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”

Dnia 26 marca 2012 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyła się Konferencja Metodyczna „Resocjalizacja w instytucjach i środowisku otwartym”. Jej współorganizatorami byli: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, Urząd Miasta w Głogowie, Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Konferencja miała charakter warsztatowy. Celem było ukazanie praktycznego charakteru obowiązujących w pedagogice resocjalizacyjnej ustaleń teoretycznych oraz trendów o charakterze nowatorsko-praktycznym, które mogą mieć zastosowanie w codziennej pracy w dwóch jej obszarach: z młodzieżą niedostosowaną i w warunkach penitencjarnych.

Łącznie w konferencji wzięło udział 150 osób, wśród których byli zaproszeni goście, prokuratorzy, sędziowie, dyrektorzy szkół, funkcjonariuszy policji, nauczycieli, pedagogów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych
i socjalnych oraz studenci.

Po raz pierwszy, w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy, przeprowadzono wideokonferencję. Uczestnikami w legnickiej Uczelni byli wykładowcy oraz studenci.

Konferencję rozpoczął Rektor PWSZ w Głogowie – prof.nz. dr hab. Stanisław Czaja oraz Prezydent Miasta Głogowa – Jan Zubowski.

Jako pierwsi wystąpili dr Jerzy Herberger i dr Ernest Magda, którzy przedstawili przemiany paradygmatu i praktyki w odniesieniu do psychologii klinicznej oraz resocjalizacji. Następnie zaprezentowali się laureaci II Konkursu Twórczości Dowolnej – kabaret z II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie działający pod opieką pani Jaonny Lechman, którzy przedstawili scenkę „Telewizja, czyli wizja głupoty”.

W dalszej części wystąpił prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko ukazując zjawisko, interakcje i konsekwencje społeczne dziecka w cyberprzestrzeni.

Kolejne wystąpienia dotyczyły:

  1. Praktyczne aspekty pracy kuratorów sądowych w procesie resocjalizacji sprawców przestępstw – omówiła je mgr Ewelina Wojtera – kurator specjalista delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
  2. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji społecznej skazanych przedstawione przez mgr Sławomira Stasiorowskiego – Starszego Kuratora Zawodowego dla Dorosłych SR w Iławie, okręg elbląski.
  3. Zakład poprawczy – demoralizacja, czy resocjalizacja nieletnich? – wystąpienie mgr Mariana Chudzińskiego – dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.
  4. Środki probacji w kurateli dla dorosłych omówiła mgr Grażyna Stawińska – kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej Orzeczenia w Sprawach Karnych, SR w Lubinie.
  5. Resocjalizacja w warunkach zakładu karnego na przykładzie Zakładu Karnego
    w Głogowie zaprezentowane przez płka Ryszarda Kędzię – dyrektora Zakładu Karnego
    w Głogowie.

 

Dziękujemy za liczne przybycie, a współorganizatorom za wsparcie finansowe konferencji.

 

Informacja od prof.nadzw. dra hab. Mariusza Jędrzejko

Na prośbę kuratorów sądowych na stronie www.mcpu.edu.pl zamieściliśmy materiał poglądowy dotyczący rozpoznawania zachowań zaburzeniowych. Zachęcamy do zapoznania się z nim – prezentacja jest wykorzystywana przy szkoleniach kuratorów sądowych.

 

Mariusz Jędrzejko, prof. nadzw. dr hab.

Materiały z konferencji do pobrania w formacie PDF:

Nowe narkotyki i marihuana – [Pobierz]

Small and Big Digital Native – [Pobierz]

 Więcej zdjęć pod adresem https://picasaweb.google.com/PWSZwGlogowie/