KONFERENCJA

 

„Dostrzegam – reaguję!
O problemie zażywania substancji psychoaktywnych
przez dzieci i  młodzież” 

 pod patronatem
Prezydenta Miasta Głogowa oraz Starosty Powiatu Głogowskiego
w ramach II Kampanii „Młodzi bez uzależnień”.

W imieniu organizatorów II Kampanii Profilaktycznej
„Młodzi bez uzależnień”, prowadzonej przez Zespół Szkół Politechnicznych
i Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

serdecznie zapraszamy

wykładowców oraz studentów PWSZ w Głogowie 

na konferencję, która odbędzie się

w dniu 21.04.2015 r. godz. 9.30 – 14.45

w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Zamku Książąt Głogowskich

 Program konferencji

9.30 –  Rozpoczęcie konferencji – przywitanie gości

9.35 – Słowo wstępne – dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny i dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych

9.40 – 9.50 –  Podsumowanie konkursu profilaktycznego
dla dzieci i młodzieży na temat „Żyć w trzeźwości” – wręczenie nagród laureatom – Prezydent, Starosta

9.50 – 11.00 – Wykład „Dzieci i młodzież w „zawirowanym” świecie – pułapki ponowoczesności i postmodernistycznych modeli życia”- prof. Mariusz Jędrzejko – dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki

Ok.11.25 – 12.00 – przerwa na kawę

11.00 – 11.25 – Wykład „Zdrowotne i społeczne konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. Możliwości leczenia osób uzależnionych  na terenie Głogowa” – lek. psychiatra Marta Kuźmiak – dyrektor Poradni Leczenia Uzależnień w Głogowie

12.00 – 12.10 – Raport z badań na temat zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież, przeprowadzonych wśród uczniów głogowskich szkół w  ramach II Kampanii „Młodzi bez uzależnień”– pedagog, psycholog – mgr Agnieszka Hass (ZSP), mgr Elżbieta Kowalska (MCWR),

12.10 – 12.40 – „Z doświadczeń z pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych” – prof. Dorota Rybczyńska – Abdel Kawy  – dyrektor Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych “LOPiT” w Zielonej Górze,

12.40 – 14.40 – Warsztaty z certyfikatem na temat: „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne – rozpoznawanie zachowań. Zasady postępowania” – prof. Mariusz Jędrzejko

14.45 – Podsumowanie i zakończenie konferencji