Kreatywne (pod)słuchanie na kreatywnym pisaniu!

21 maja studenci I roku nowych mediów, w ramach zajęć z kreatywnego pisania, dotyczących konstruowania dialogów, prowadzonych przez dra Jakuba Rawskiego, brali udział w nietypowym zadaniu. Podzieli się na grupy i wyruszyli w miasto uzbrojeni w notesy i dyktafony, aby podsłuchać i zarejestrować (w sposób nienaruszający niczyjej godności oraz anonimowości) codzienne rozmowy głogowian. Niekonwencjonalne ćwiczenie miało swoje odwołanie do historii literatury polskiej. Prowadzący przedstawił słuchaczom metodę pisarską Mirona Białoszewskiego, który podsłuchiwał wszystkich i wszystko, a zebrany materiał przerabiał na literaturę najwyższej klasy. Studenci podczas wykonywania zadania bawili się znakomicie, a zebrany materiał został omówiony w dalszej części zajęć.