Mikroskop VHX-5000 KEYENCE w roli głównej

Optyczne metody pomiarowe  przy użyciu nowoczesnej mikroskopii cyfrowej na przykładzie mikroskopu VHX-5000 firmy KEYENCE były tematem seminarium metrologicznego, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Uczestniczyła w nim liczna grupa zainteresowanych studentów oraz doświadczeni zawodowo inżynierowie przemysłu, w tym Zarząd Koła Terenowego SIMP w Głogowie.  Udział w seminarium pozwolił osobom z pewnym doświadczeniem zapoznać się z możliwościami technologicznymi sprzętu pomiarowego i dał wyobrażenie przeskoku, jaki nastąpił pomiędzy starszymi a współczesnymi technikami pomiarowymi.

Prelegent mgr Wojciech Szczepara odpowiedział na wiele pytań, a dzięki jego uprzejmości szczególnie zainteresowani studenci mieli możliwość bliskiego kontaktu ze sprzętem. Jako ciekawostkę warto dodać, że sprzęt firmy  KEYENCE był wykorzystany w serialu “CSI – kryminalne zagadki Nowego Jorku”.

Było to kolejne seminarium organizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie. Organizatorem czwartkowego spotkania był dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Modzel przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Zapraszamy do Galerii zdjęć.